ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η πολιτική για την επεξεργασία/προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») ενημερώνει για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και στις διατάξεις του Γενικού Κανόνα Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (εφεξής «GDPR») και του Ελληνικού Νόμου 4624/2019. Επιπλέον, εξηγεί πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την εμπιστευτικότητα.

 1. Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία μας Casa de Linos δεσμεύεται και έχει ως ύψιστη προτεραιότητά της την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Κατανοούμε πλήρως τη σημασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσεκτική αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών που μοιράζεστε μαζί μας.

Αυτή η Πολιτική περιγράφει όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας για εσάς, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και όλες τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι η Casa de Linos

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί διαρκή ευθύνη και ως εκ τούτου θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό. Σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας https: // www.ioannakourbela.com/ από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με τυχόν τροποποιήσεις. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τους όρους αυτής της Πολιτικής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info [@] casadelinos.com

 1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή με άλλο τρόπο διάθεσης, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε

4.1.  Πλήρες όνομα. Συλλέγουμε ονόματα (όνομα, επώνυμο) για την ορθή εκτέλεση όλων των παραγγελιών είτε από το δίκτυο των καταστημάτων μας είτε από την ιστοσελίδα μας Casa de Linos.

4.2. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε την ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών μας για σκοπούς παράδοσης και ολοκλήρωσης σχετικών παραγγελιών.

4.3.  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας για επιβεβαίωση σχετικών παραγγελιών και για σκοπούς προώθησης των προϊόντων μας.

4.4.   Άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα και ταχύτερα.

4.5.   Λεπτομέρειες χρέωσης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.

 1. Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. όταν δηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας
 2. όταν κάνετε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή από τα καταστήματά μας
 3. όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
 4. όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Δεν διαθέτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε κανέναν και τα κοινοποιούμε μόνο σε τρίτα μέρη που διευκολύνουν τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

 1. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας ως εξής:

6.1. Για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας.

6.2. Για την τιμολόγηση της παραγγελίας σας.

6.3. Για σκοπούς προώθησης όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή email που αποστέλλουμε κατά καιρούς μόνο σε όσους έχουν εγγραφεί στο newsletter μας.

Στη Λίστα ενημερωτικών δελτίων μας μπορούμε να προσθέσουμε και όσους μας δίνουν τη διεύθυνση email τους κατά την επικοινωνία μας και εκδηλώνουν την επιθυμία τους να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία / τις τελευταίες ενημερώσεις μας. Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα από εμάς πάντα με σχετικό περιεχόμενο για τους σκοπούς του ιστότοπού μας και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά διαφημιστικά μηνύματα, μπορείτε είτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε κάθε email που σας στέλνουμε είτε εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο………………….

 1. Νομική Βάση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία μας

7.1. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας είναι απαραίτητη για τη συνολική διαχείριση της παραγγελίας σας από την εταιρεία μας και τους συνεργάτες της. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τον εντοπισμό διαδικτυακής απάτης και απάτης που σχετίζεται με σύγχρονα μέσα πληρωμών, την πρόληψη και διαχείριση περιστατικών μη πληρωμής και τη διατήρηση των δικαιωμάτων μας σε σχέση με την εμπορική μας δραστηριότητα.

7.2. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και προώθησης/προφίλ βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας.

7.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή για τους σκοπούς της συμμόρφωσής μας με την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 1. Πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

8.1. Για τον σκοπό της ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας σας, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων σας σε σχέση με την παραγγελία.

8.2. Για σκοπούς μάρκετινγκ/προώθησης, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, εκτός εάν στο μεταξύ δηλώσετε ρητά ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερώσεις για αυτούς τους σκοπούς.

 1. Εγγυήσεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Όταν μας παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούνται ασφαλή. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας μας σε συνεχή βάση. Περιορίζουμε αυστηρά την πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο στους υπαλλήλους μας και στα καταστήματα του δικτύου μας, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα Δεδομένα για να παρέχουν τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Επιπλέον, καθοδηγούμε τους υπαλλήλους μας σχετικά με τη σημασία της εμπιστευτικότητας και της διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

 1. Πότε και πώς κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Επομένως, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μαζί τους μόνο αφού σας ενημερώσουμε και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας και όχι να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

11.1 Δικαίωμα διαφανούς πληροφόρησης, επικοινωνίας και όρων άσκησης των δικαιωμάτων σας (§12 GDPR), δηλαδή το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την Εταιρεία μας (όπως ορίζεται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική).

11.2. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας (§13,14 GDPR). Αυτό το δικαίωμα εξαρτάται από το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα σας έχουν συλλεχθεί από εσάς ή όχι.

11.3. Δικαίωμα πρόσβασης (§15 GDPR) στα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουμε συλλέξει.

11.4. Δικαίωμα διόρθωσης (§16 GDPR) των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχουμε συλλέξει.

11.5. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (§17 GDPR) των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχουμε συλλέξει.

11.6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχουμε συλλέξει (§18 GDPR).

11.7. Δικαίωμα ειδοποίησης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (§19 GDPR).

11.8. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (§20 GDPR), δηλαδή το δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και να τα διαβιβάζετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

11.9. Δικαίωμα αντίρρησης (§21 GDPR) στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς.

11.10. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει παρόμοια σημαντικά. (§22 GDPR).

11.11. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (§7 GDPR). Η νομιμότητα της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας μέχρι τη στιγμή που τη ζητήσατε.

11.12. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ.: 210 6475600, email: contact@dpa.gr), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταδίδονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν συμβεί αυτό, θα ενημερωθείτε σχετικά με την ενημέρωση αυτής της Πολιτικής.

 1. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μας φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση

info [@] casadelinos.com

Θα απαντήσουμε στα αιτήματά σας χωρίς καμία επιβάρυνση και καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ειδοποιήσουμε εντός ενός μηνός εάν χρειαστεί να λάβουμε άλλες δύο (2) μήνες παράταση, εντός της οποίας θα απαντήσουμε.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως εάν είναι επαναλαμβανόμενα, ενδέχεται να επιλέξουμε να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος προκειμένου να καλύψουμε τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν κατά την παροχή πληροφοριών ή τη λήψη της ενέργειας που ζητήσατε ή να αρνηθούμε να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες με Αίτηση.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως διαμορφώνεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019 και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα Δικαστήρια της Αθήνας έχουν δικαιοδοσία για διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

 1. Τροποποιήσεις και Ενημερώσεις

Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στο Casa de Linos. Ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική όποτε είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην Πολιτική ή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση αυτής της Πολιτικής στον ιστότοπό μας και θα σας ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν την Πολιτική για να μάθετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.